Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag som söker en aktiv ägarroll i bolag som befinner sig i en utsatt position och påvisar operativ förbättringspotential.

Genom att kombinera tillgång till kapital med erfarenhet av att lösa svåra situationer, är vi unikt rustade för att nå snabba resultat. Vårt mål är att hjälpa våra bolag att snabbt återfå en sund lönsamhet igen, för att därigenom undvika fördjupad kris och förlorade arbetstillfällen.

Åtgärderna för att avhjälpa en kris kan se olika ut, men ofta handlar det om kraftfulla kostnadsbesparingar och ett stärkt fokus på en sund kärnaffär. Ofta ingår en översyn av balansräkningen som en viktig del i processen.

Investeringskriterier

Situationer: Få begränsningar; exempel inkluderar likviditetsbrist, brott mot lånevillkor, spin-off från större koncerner, generationsskiften, etc.

Omsättning: Normalt sett från 200 mkr och uppåt (undantag kan finnas).

Lönsamhet: Svag eller negativ befintlig lönsamhet, med förbättringspotential.

Instrument: Vi arbetar med hela balansräkningen och kan förvärva både aktier, fordringar eller andra finansiella instrument.

Ägarandel: Inga formella restriktioner, men vi gör endast investeringar där vi kan få ett betydande inflytande eller kontroll.

Bransch: Alla branscher, med undantag för forskningsbolag och start-ups som aldrig visat lönsamhet.

Geografi: Vi arbetar med bolag med nordisk anknytning, och föredrar bolag med huvudkontor inom Sverige.

Våra investerare

Lazarus Industriförvaltning finansieras av ett antal av Sveriges ledande företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Genom ett nära samarbete med våra investerare och vårt nätverk har vi möjlighet att göra transaktioner av betydande storlek.

Vårt team

Lazarus Industriförvaltning drivs av fyra erfarna partners. Tillsammans erbjuder vi en unik kombination av operativ erfarenhet av att leda bolag i kris och specialkompetens i finansieringsfrågor, transaktioner och finansiella rekonstruktioner.

Partners:
Martin Alsander | alsander@lazarus.se |0709-242034
Claes Jonson | jonson@lazarus.se | 0705-812549
Yann Blandy | blandy@lazarus.se | 0707-161731

Senior Advisors:
Pelle Törnberg
Magnus Mandersson
Kaj Relander

Kontakta
oss

Nya investeringar: Claes Jonson
jonson@lazarus.se | 0705-812549
Investerare & media: Martin Alsander
alsander@lazarus.se | 0709-242034
CxO nätverksmöjligheter: Yann Blandy
blandy@lazarus.se | 0707-161731