Lazarus är ett investeringsbolag med fokus på att förvärva majoritetsandelar i bolag som befinner sig i en utsatt position med finansiella eller operativa utmaningar, men där det finns en god möjlighet till operativ förbättring (turnaround). Vid sidan av denna typ av förvärvssituationer letar vi aktivt efter avknoppningar av verksamheter från större koncerner och bolagsgrupper (carve-outs & spin-offs).

Hur Lazarus investerar

Investeringskriterier

Vi vet att ingen speciell situation är den andra lik. Vi utvärderar varje investeringsmöjlighet utifrån dess unika förutsättningar. Våra investeringskriterier fungerar därför som riktlinjer.

 

Investeringsfilosofi

Lazarus investeringsfilosofi är att investera i fina bolag som av olika anledningar har hamnat på fel bana och som behöver hjälp med att förbättra situationen. Vi vill ge dessa bolag en andra chans. Målet är att rädda arbetstillfällen och samtidigt skapa värde.

 

Lazarus portfölj

Lazarus investeringsportfölj består av 7 bolag som tillsammans omsätter över 4 miljarder kronor och har mer än 750 medarbetare. Bolagen har huvudkontor i Norden, med ett undantag, men är aktiva i vitt skilda branscher.

Kontakta Lazarus

Befinner sig ditt bolag i en speciell situation och kan passa Lazarus som investering? Eller vill du bli en del av vårt nätverk eller har frågor om karriär? Kontakta oss!

- Lazarus grundades 2019 av fyra partners med erfarenhet av att leda och förvärva bolag i Speciella Situationer.

- Som ett privatägd svenskt aktiebolag med en långsiktig investeringshorisont investerar Lazarus från egen balansräkning.