Våra investerare

Lazarus Industriförvaltning finansieras av ett antal av Sveriges ledande företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Genom ett nära samarbete med våra investerare och vårt nätverk har vi möjlighet att göra transaktioner av betydande storlek.