Investeringskriterier

Alla bolagsutmaningar är olika, vilket är varför våra investeringskriterier fungerar som riktlinjer – komplexitet i situationer är Lazarus styrka.

Bransch

Alla branscher, med undantag för forskningsbolag och start-ups som aldrig visat operativ lönsamhet.

Situationer

Vi har få begränsningar; exempel på situationer där vi kan vara en del av en lösning inkluderar likviditetsbrist, brott mot lånevillkor, spin-offs och carve-outs från större koncerner, generationsskiften, etc. Vi föredrar bilaterala processer, där vi kan erbjuda säljaren eller kreditorer största möjliga sekretess.

  • Brott mot lånevillkor
  • Likviditetsbrist
  • Spin-Offs /Carve-outs
  • Generationsskiften
  • Utvecklingsbehov
  • Affärsomvandling

Geografi

Vi arbetar med bolag med nordisk anknytning, och föredrar bolag med huvudkontor inom Sverige.

Ägarandel

Inga formella restriktioner, men vi gör endast investeringar där vi kan få ett betydande inflytande eller kontroll.

Livskraft

Målföretag måste ha en sund kärnverksamhet (uppvisas genom lönsamhet längre bak i tiden) men som för närvarande levererar långt under sin potential.

Omsättning och lönsamhet

Målföretag har normalt sett omsättning från 200 mkr och uppåt med en svag eller negativ befintlig lönsamhet, med förbättringspotential. (undantag kan finnas).

Instrument

Vi arbetar med hela balansräkningen och kan förvärva både aktier, fordringar eller andra finansiella instrument.