Tidigare innehav

Santa Fe

Bolag: En global leverantör av B2B och B2C omlokaliseringstjänster med verksamhet i 38 länder.
Förvärv: 2019
Exit: 2024

Mitti tidningarna

Bolag: Svenskt medieföretag som ger ut lokala gratistidningar och bevakar nyheter digitalt, främst i Stockholmsregionen.
Förvärv: 2019
Exit: 2020

Windevo

Bolag: Operatör av vindkraftverk i södra Sverige. Verksamheten är idag avvecklad, efter att vindkraftverken avyttrats.
Förvärv: 2021
Exit: 2022 resp 2023