Tidigare innehav

Mitti tidningarna

Bransch: Svenskt medieföretag som ger ut lokala gratistidningar och bevakar nyheter digitalt, främst i Stockholmsregionen.
Förvärv: 2019
Exit: 2020

Windevo

Bransch: Operatör av vindkraftverk i södra Sverige. Verksamheten är idag avvecklad, efter att vindkraftverken avyttrats.
Förvärv: 2021
Exit: 2022 resp 2023