Historia

Bakom varje framgång finns ofta en historia. Idén till Lazarus föddes under den komplexa men mycket framgångsrika rekonstruktionen av mediekoncernen Stampen, där två av Lazarus fyra partners var ansvariga. Som en del i den nödvändiga omstöpningen av Stampen genomfördes formella företagsrekonstruktioner av ett stort antal av Stampenkoncernens bolag. Denna process hemlighölls under en period, och fick då kodnamnet ”Projekt Lazarus”. Projektnamnet återspeglade ambitionen med den komplicerade räddningsövningen, som hade som mål att på ett resolut sätt återuppväcka Stampenkoncernen. Rekonstruktionen var det vid tiden Sveriges genom tiderna största med 16 bolag i parallella företagsrekonstruktioner samtidigt i flera tingsrätter. När processerna avslutades under 2016/17, insåg vi att vårt team hade en unik praktisk erfarenhet i att framgångsrikt reda ut även extremt utmanande situationer. Vi hade svårt att hitta andra team i Sverige med liknande praktiska erfarenheter, och detta blev startskottet till Lazarus. Under ett par år arbetade vi med praktisk rådgivning och interimsuppdrag inriktade just på komplexa turnaroundsituationer, innan vi 2019 gjorde våra första egna förvärv av bolag i utsatta lägen. I början av 2020, precis innan den globala pandemin lamslog hela världen, etablerade vi vår nuvarande struktur med externa investerare. Lazarus har sedan dess genomfört 10 förvärv. Två av våra investeringar har avyttrats framgångsrikt och nuvarande portfölj om åtta bolag fortsätter att utvecklas i rätt riktning.