Investeringsfilosofi

Lazarus investeringsfilosofi är att investera i fina bolag som av olika anledningar har hamnat på fel bana. Bolaget kan vara i akut kris, eller i en situation som är långsiktigt ohållbar. Det är i dessa situationer inte ovanligt att bolag besitts av ägare eller ledning som har svårt att ändra kurs i bolaget, samtidigt som alltmer krav ställs på bolaget av utomstående aktörer såsom banker och leverantörer. Lazarus är en investerare som kommer in i dessa situationer för att ge företaget en ny chans och nytt förtroende.

Investeringarna Lazarus gör är ofta komplicerade, då samtliga intressentgruppers önskan behövs tas i beaktning för att en transaktion skall kunna genomföras. Samtidigt är det i transaktionen som rätt förutsättningar för att bolaget skall överleva kan skapas. Det kan exempelvis innebär att målbolagets balansräkning städas upp i samband med transaktionen, eller att avtal med utomstående aktörer omförhandlas för att ge bolaget en bättre position.

Nyckeln till framgång är gediget arbete, nära samarbete med ledningen, likviditet- och kostnadskontroll samt ett fokus på kärnverksamheten.